Programma 2024

08.30 uur Ontvangst en registratie van bezoekers op de expositie

Coralie Elmont
09.15 uur Opening door dagvoorzitter

Al ruim 13 jaar is zij actief in de zorg en heeft zij diverse projecten en programma’s geïnitieerd en gecoördineerd. Veel hiervan heeft zij ook zien sneuvelen, waarbij vooral communicatie en eigenaarschap belangrijke risico-elementen vormden. Zorg is een dynamische sector met uitdagende factoren. We willen graag samenwerken, maar de wil alleen is nog geen garantie voor succes. Hoe komen we van een coalition of the willing naar een coalition of the doing, waarbij oog is voor proces en resultaat? Coralie zet haar kennis en ervaring graag in om Projectmanagement in de Zorg als dagvoorzitter in goede banen leiden en geïnspireerd naar huis te gaan om nader vorm te kunnen geven aan de transitie in de zorg.

Coralie Elmont

Al ruim 13 jaar is zij actief in de zorg en heeft zij diverse projecten en programma’s geïnitieerd en gecoördineerd


Joris Arts MHA
09.30 uur Keynote - Wat de zorg kan leren van...

Er valt voor de zorg veel te leren van bedrijven in andere sectoren. Daar zijn namelijk al lang oplossingen voor problemen waar we in de zorg maar tegenaan blijven lopen. Tijdens deze interactieve keynote geeft Joris Arts u talloze voorbeelden van lessen van bedrijven als o.a. IKEA, Zeeman, Albert Heijn en Scania. Hij zal u vervolgens door middel van vergelijkbare voorbeelden uit de zorg de vertaalslag naar uw eigen praktijk helpen maken.

Joris Arts MHA

Ziekenhuisapotheker niet praktiserend


10.15 uur Pauze en bezoek aan expositie
 

10.45 uur Praktijkcases ronde A

Ralf Domen Jeroen van Lankveld
A1 - Projectmatig SAMENwerken binnen het Sint Antonius Ziekenhuis: de reis

Meer en meer projecten kennen een IT-component binnen het Sint Antonius Ziekenhuis, waardoor projectleiderschap steeds relevanter wordt en daarmee ook een uniforme werkwijze die we voorheen niet hadden. Een aantal projectleiders en een mix van geëngageerde collega’s vormen samen de Kerngroep Projectmatig SAMENwerken en zetten in gezamenlijkheid een framework op die past bij het ziekenhuis en het type projecten. In aanvulling op het framework Projectmatig SAMENwerken, is door dezelfde Kerngroep ook een Toolkit ontwikkeld om een snelle technische implementatie van projectmatig werken te faciliteren. Hierin zijn bijvoorbeeld de templates per projectfase opgenomen, toelichtingen per processtap wat er verwacht wordt etc. 

Projectmatig SAMENwerken moet ook een hybride vorm van projectmanagement gaan ondersteunen.

Ralf Domen

Manager I&I Office, Sint Antonius Ziekenhuis

Jeroen van Lankveld

EPD Adviseur (I&I), Sint Antonius Ziekenhuis

Aangeboden door

Petwin Verkerk
A2 - Propositie- en productmanagement in de zorg

In deze sessie vertellen we je meer over het ontwikkelen van proposities binnen de zorg en het borgen van proposities door productmanagement. Met behulp van business development wordt invulling gegeven aan het traject van verbeterideeën tot het beheer.

Omring wordt als voorbeeld gebruikt, waar deze vorm van business development de afgelopen jaren is vormgegeven en wordt toegepast. Aan bod komt de inhoud met de verschillende fasen. Aangevuld met de wijze waarop dit binnen de organisatie is ingericht en hoe besluitvorming is vastgelegd.

Een leuke en leerzame sessie voor de ontwikkeling van een meer business gedreven aanpak.

Petwin Verkerk

Manager Propositie- en productmanagement, Omring


Marije Hampsink
A3 - Hoe manage je gedrag binnen projecten?

Veranderopdrachten mislukken over het algemeen (tot wel 80%!). Dat komt in de regel omdat we het effect op het gedrag en emotie van mensen niet meenemen en meewegen in onze projectaanpak. We stellen de inhoud boven het proces van het project. Waarom doen de mensen niet wat we van ze vragen? Of waarom ligt team X zo dwars? We zijn toch duidelijk geweest? Feit is, dat gedrag bij veranderingen voor een groot deel te voorspellen is. Als je als projectleider specifiek rekening houdt met het gedrag van medewerkers en teams, dan kun je zaken als weerstand in het team en de omgang met kritische mensen vóór zijn. Hoe? Daar geeft Marije in deze sessie antwoord op. Krijg inzicht in de gedragskant bij projecten of veranderopgaven, neem het daadwerkelijk mee en bereik een groter slagingspercentage.

Marije Hampsink

Projectleider teams voor persoonlijke zorg, TriviumMeulenbeltZorg


Daniëlle Groothuis
A4 - Van abstracte strategie naar concrete actie

Dagelijks worden we geconfronteerd met koppen als ‘Verandering in de zorg is hard nodig’ en ‘De organisatie van de zorg moet op de schop’. Maar wat betekent dit eigenlijk voor onze projecten?
In een tijd waarin de zorgsector constant in beweging is, is het essentieel dat zowel projectprofessionals als zorgprofessionals samenwerken om niet alleen de projecten op de juiste manier te doen, maar ook de juiste projecten te doen.
Hoe kunnen we een strategische agenda concretiseren naar haalbare doelen? Wat als we eens kritisch kijken naar onze projecten en ze toetsen aan deze concrete doelen? Deze vragen staan centraal in het verhaal van Danielle Groothuis, senior projectleider en strategisch adviseur van Medisch Spectrum Twente.  “Ik daag je uit om kritisch te zijn op jouw eigen projecten en hun bijdrage aan de strategische doelen van jouw organisatie. Laten we samen streven naar een zorgsector die niet alleen verandert, maar ook verbetert.”

Daniëlle Groothuis

Senior Projectleider, Projectbureau Medisch Spectrum Twente


11.25 uur Wisselen van zaal
 

11.35 uur Praktijkcases ronde B

Trudie van Luijnen-Ligtvoet Marcel Bruist
B1 - De onderstroom

Het uitvoeren van projecten is mensenwerk én 80% van al het werk rondom een project behelst communicatie. Moeilijke gesprekken horen erbij. Maar waarom besluiten we vaak om niet door te pakken tijdens of na een moeilijk gesprek? Waarom raken we van slag bij sommige opmerkingen en hoe reageren we daar dan op? Samen onderzoeken we in deze workshop welke mechanismes er bij jou spelen in jouw onderstroom en krijg je een handvat hoe je de volgende stap kunt zetten in het proces.

Trudie van Luijnen-Ligtvoet

Onderwijskundig adviseur en docent projectmatig werken VUmc academie, Amsterdam UMC

Marcel Bruist

Opleider / Trainer, Vumc Academie

Aangeboden door

Marion Verhey
B2 - Transitie in de zorg “Van Zorg naar Gewoon Leven”

De rode draad voor deze presentatie is de kennis en ervaringen uit het project van zorg naar leven, MPT-VPT te delen.

Waarom is er een transitie in de zorg noodzakelijk: het belang?
Waar
begin je?
Hoe
krijg je de beweging opgang en creëer je draagvlak en draagkracht?

Vragen die beantwoordt worden:

  • Belang van een goede gedragen visie en missie, landelijk – regionaal- organisatie
  • Duidelijke haalbare doelen en resultaten en de kracht van bijstellen
  • Hoe zorg je voor eenduidigheid en collectieve gedragenheid in de organisatie
  • Zorg voor borging na afronding van je project
  • Wanneer Is je project een succes?

In de beweging van vertrouwd thuis hebben we een model ontwikkeld genaamd ‘Routekaart beweging vertrouwd thuis – op team niveau’. Deze komt in de presentatie aan bod.

Marion Verhey

Projectleider Langdurige Zorg Thuis (VPT), Regio Zwolle en Midden-IJssel


Jocko Wittenaar
B3 - Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg

Voor de huidige uitdagingen waar de gehandicaptensector voor staat, wil Dichterbij duurzame oplossingen realiseren die toekomstbestendig zijn en structureel bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om te komen tot deze oplossingen heeft Dichterbij een innovatieve projectaanpak met werkvormen ontwikkeld. Vanaf de start van een project wordt er een cultuur en sfeer gecreëerd, waarin men continu open en anders durft te kijken, waardoor innovatie, eigenaarschap en betrokkenheid ontstaat. In onze presentatie willen we aan de hand van het voorbeeld: Het komen tot een nieuw woon- leefconcept, deze werkvormen delen.

Jocko Wittenaar

Manager Zorg, Dichterbij


Alexander Pattyn
B4 - Wegwijs in de project management methoden jungle - Hoe kies je de juiste methode voor projecten in de zorg?

In de hedendaagse wereld van projectmanagement bestaat er een veelvoud aan methoden en certificaten, zoals PMBoK, PRINCE2, P3.express, SCRUM, AgilePM en IPMA. Deze presentatie werpt een licht op de populairste methoden en onderzoekt hoe we de beste keuze kunnen maken voor projecten in de zorgsector. We benadrukken het belang van het analyseren van de projectcontext en identificeren de belangrijkste parameters die in overweging genomen moeten worden. Op basis van deze parameters zullen we de methoden analyseren en classificeren, om zo de meest geschikte aanpak te kunnen bepalen voor elk specifiek zorgproject.

1/ Inzicht in het Projectmanagement Landschap: Deelnemers krijgen een helder overzicht van diverse projectmanagementmethoden en leren hoe deze methoden zich tot elkaar verhouden.

2/ Het Belang van Contextanalyse: Deelnemers leren het cruciale belang van het analyseren van de projectcontext om de meest efficiënte projectmanagementmethode te selecteren. Deze vaardigheid helpt bij het maken van geïnformeerde keuzes die aansluiten bij de specifieke behoeften van een project.

3/ Samenwerking Tussen Verschillende Methoden: Deelnemers verkrijgen inzicht in hoe verschillende projectmanagementmethoden effectief samen kunnen werken. Dit biedt hen de tools om hun projecten op de meest efficiënte manier te leiden door de sterke punten van elke methode te combineren.

Alexander Pattyn

Operations Manager, certN.global


12.15 uur Pauze en bezoek aan expositie
 

Coralie Elmont
13.05 uur Opening middagprogramma door de dagvoorzitter
Coralie Elmont

Al ruim 13 jaar is zij actief in de zorg en heeft zij diverse projecten en programma’s geïnitieerd en gecoördineerd


Prof. dr. Anne Marie Weggelaar
13.10 uur Keynote - Innovatie projecten door Projectmatig te innoveren

Transformatie is als een Rubiks kubus: ingewikkeld om te doen, maar super fijn alles op zijn plaats valt!
In deze key-note biedt Anne Marie handvatten om met de principes van projectmatig werken te werken aan innovatie in de zorg. Zij zal ingaan op de vraagstukken die inherent zijn aan alle landelijke programma’s en hoe innovaties echte oplossingen worden (zonder een web van bureaucratie).

Bijwerkingen na deze key-note kunnen zijn: verhoogde motivatie, onbedwingbare drang om te innoveren, en lach op het gezicht. Raadpleeg uw collega’s voor het geval van overdreven enthousiasme.

Prof. dr. Anne Marie Weggelaar

Bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie van de Zorg, Tilburg University


13.55 uur Wisselen van zaal
 

14.05 uur Praktijkcases ronde C

Sanne Huisman Sharon van de Bovenkamp
C1 - Samenwerking in projecten: Ervaar het belang en leer hoe je het kan verbeteren

Iedereen die zich bezighoudt met projecten weet: dit valt of staat met goede samenwerking. Of het nu gaat om een klein project binnen jouw zorgorganisatie of een groot complex project in een samenwerkingsverband: goed samenspel met de verschillende betrokkenen is essentieel om daadwerkelijk resultaten te behalen. Maar wat kun je doen wanneer je merkt dat de samenwerking niet goed verloopt of wanneer je deze wil versterken? Hoe kom je erachter aan welke knoppen je kan draaien om gedrag te beïnvloeden en samenspel te verbeteren? Kortom: hoe kan je verstandig inzetten op goed samenspel in projecten?

In deze workshop leer je door middel van een ervaring hoe je op een vernieuwende manier, vanuit de systeemtheorie, samenspel kan analyseren en verbeteren. Aan het einde van de workshop loop je weg met praktische handvatten die op elk project toepasbaar zijn.

Sanne Huisman

Organisatieontwikkelaar, BdB Zorg

Sharon van de Bovenkamp

Organisatieontwikkelaar, BdB Zorg

Aangeboden door

Léonie Boor Sigrit de Jongh
C2 - Ketenaanpak transformeert; Ketenaanpak stagneert
Léonie Boor

Eigenaar, Boor Advies & Projecten

Sigrit de Jongh

Eigenaar, Organisatiekanjer


Wilma van Til-Dubbink Marlie Hoeijmakers
C3 - Betere zorg door Beter Doen of Beter laten, implementeren vanuit de zorgprofessional

Hoe kan je veranderingen doorvoeren? Hoe neem je je organisatie hierin mee? Project KwaliTIJD begeleid verpleegkundigen bij het implementeren van passende zorg. Het stappenplan van KwaliTIJD draagt bij aan zelfstandig uitvoeren van implementaties, het betrekken van de hele organisatie bij veranderingen, het meenemen van je collega’s en hoe je zorgt dat de verandering ook behouden blijft.
In een interactieve sessie worden de luisteraars meegenomen in het project KwaliTIJD, hoe je kritisch kunt kijken naar je eigen handelen, worden voorbeelden getoond wat je kunt bereiken binnen/buiten je organisatie en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

Tijdens deze sessie leer je:

– Leiderschap durven tonen als zorgprofessional
– Betrekken van de hele organisatie bij veranderingen
– Het belang van multidisciplinaire veranderingen
– Inbedding van kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie

Wilma van Til-Dubbink

Senior adviseur implementatie, Kennisinstituut V&VN

Marlie Hoeijmakers

Verpleegkundige, VieCUri Medisch Centrum


Judith Hetem-Kolvoort Liesbeth Hazelhorst Christel Holwerda
C4 - Samen een verandering op gang brengen naar nog betere zorg

Er wordt al veel ondernomen om palliatieve zorg op de kaart te zetten, waaronder scholing die wordt aangeboden. Op het moment is het aanbod nog versnipperd en soms lastig te doorgronden als het gaat om belangen. Met het programma Scholing Palliatieve Zorg, een door KWF gesubsidieerd programma waarbij het doel is om een impuls te geven aan de kennis en kunde van docenten en zorgverleners op gebied van palliatieve zorg, worden stappen gezet om in gezamenlijkheid, met alle betrokken partijen, de gewenste impuls te geven en de scholing in te bedden in bestaande structuren waar mogelijk.

Tijdens de presentatie worden de aanwezigen meegenomen in de vragen wat het betekend om een dergelijk programma vorm te geven, welke vraagstukken dit oproept en hoe daarmee omgegaan werd. Dit alles wordt belicht vanuit verschillende perspectieven; vanuit het programma, regionale partijen en de betrokken onderwijsaanbieders. Het programma is, samen met alle betrokkenen, een lerende organisatie op zichzelf. De geleerde lessen worden gedeeld, maar de aanwezigen worden ook uitgedaagd om gezamenlijk te kijken naar vervolgstappen.

Want wat als je het als een grote kans zou zien en het programma gebruikt om verandering op gang te brengen in bestaande structuren? Hoe krijg je deze verandering op gang en wat vraagt dat van de betrokkenen binnen de verschillende partijen?

Na het bijwonen van deze sessie is er geleerd over wat het impliceert als een goede doelen stichting zich begeeft op gebied van onderwijs van professionals, wat dit betekent voor bestaande structuren en welke kansen het biedt om samen een verandering op gang te brengen naar nog betere zorg.

Judith Hetem-Kolvoort

Beleidsadviseur Instituut Onderwijs & Opleiding, Amsterdam UMC

Liesbeth Hazelhorst

Docent, Hogeschool Saxion & Ambassadeur onderwijsknooppunt Ligare

Christel Holwerda

Programma coördinator scholingsprogramma Palliatieve Zorg, Amsterdam UMC


14.50 uur Pauze en bezoek aan expositie
 

15.20 uur Praktijkcases ronde D

Roland Hanegraaf
D1 - Van verandermoeheid naar veranderverlangen: een goed ontwikkeld verandervermogen is de sleutel om relevant te zijn en te blijven in de wereld van de zorg

Veranderprocessen verlopen vaak moeizamer dan we willen en leveren meestal minder op. Zonde en onnodig. Het startpunt van de veranderreis is meestal een veranderplan. Daarin is vanzelfsprekend de bovenstroom van argumenten en rationaliteit opgenomen, maar in hoeverre vinden we er de onderstroom van motieven en behoeften in terug? De onderstroom is meestal zwaar onderbelicht, terwijl je daar de sleutel kan vinden van de schatkist van het verandervermogen. Want stel dat je vooraf inzicht hebt in vermijdbare valkuilen en risico’s en in impactvolle aangrijpingspunten en hefbomen van zowel managers als professionals. Dan kan je effectiever sturen en gerichter bijsturen. De slagingskans neemt toe, het gaat sneller, is goedkoper en is bovenal veel leuker.

Roland Hanegraaf

partner in het Business Fit Netwerk/Brain Profs change professionals


Daan de Viet
D2 - Praktisch innovatiemanagement; geen toevalstreffers

Deze sessie gaat over het gestructureerd begeleiden van innovatieprojecten. Innovatieadviseur Daan de Viet neemt je vanuit zijn ervaring bij tanteLouise mee in de belangrijkste aspecten van innovatie in de (ouderen)zorg. Hoe maak je als organisatie nu keuzes op welke innovaties je nu wel of juist niet inspringt? En vervolgens, hoe verhoudt innovatie zich tot projectmanagement? Aan de hand van een praktisch model wordt duidelijk hoe tanteLouise haar innovatiesucces afgelopen jaren heeft weten te vergroten.

Daan de Viet

Innovatieadviseur, tanteLouise


Kati Beekman – Sinkovics
D3 - Praktisch PPM – kiezen en vooruitkijken

De zorg is volop in ontwikkeling. Digitalisering is daar een belangrijk onderdeel van. Wij kunnen echter niet alles doen. Structuur en keuzes maken zijn nodig voor de digitale transformatie van de zorg. Met die opdracht is Kati een jaar geleden ingestapt in haar huidige functie.

In deze interactieve sessie neemt ze de deelnemers mee in een pragmatische aanpak om project portfoliomanagement op te starten en uit te bouwen. Zij put hierbij uit haar eerdere ervaringen vanuit de financiële wereld en het onderwijs.

Met als kernvragen:
– Wat zijn succesfactoren als je gaat prioriteren?
– Hoe ga je vooruitkijken?
– Hoe zet je PPM neer in balans met projectmatig werken?

Kati Beekman – Sinkovics

Project Portfoliomanager, Dijklander Ziekenhuis


16.00 uur Wisselen van zaal
 

John van Rouwendaal
16.05 uur Uitreiking Projectmanagement in de Zorg Award
John van Rouwendaal

Voorzitter van Stichting Projectmanagement in de Zorg en Project & Portfolio Manager bij Amsterdam UMC – VUmc Academie


Suzanne Verheijden
16.30 uur Keynote - Veranderkracht in de zorg! #Hoedan?

Een enthousiaste theatrale en interactieve lezing over veranderkracht in de zorg (wendbaarheid en veranderbereidheid) met extra aandacht voor digitalisering.

Wat betekenen alle ontwikkelingen voor je werk en hoe sta je samen sterk? Wat is veranderkracht? Hoe vergroot je jouw wendbaarheid en veranderbereidheid en hoe kun je morgen beginnen en wat vraagt het van de organisatie? Suzanne zoomt in op zowel theorie maar vertelt ook met de nodige humor over haar eigen experiment rondom veranderkracht.

Suzanne Verheijden

Strategisch Innovatie-adviseur en eigenaar Buro StrakZ


Coralie Elmont
17.10 uur Afsluiting programma door dagvoorzitter
Coralie Elmont

Al ruim 13 jaar is zij actief in de zorg en heeft zij diverse projecten en programma’s geïnitieerd en gecoördineerd


17.15 uur Borrel & Vol inspiratie, contacten en ideeen naar huis