Programma 2021

08.30 uur Ontvangst en registratie
 

09.15 uur Welkomstwoord door Rowi Rakels, CKC Seminars

John van Rouwendaal
09.20 uur Opening door dagvoorzitter Projectmanagement in de zorg: schitterende droom of complete nachtmerrie?

“Een doel is een droom met een deadline.” Stichting Projectmanagement in de Zorg droomt van een wereld waarin het projectmanagement in de zorgsector toonaangevend is, in binnen- en buitenland. Dat is echter niet ons doel maar onze missie, want hier durven we geen deadline aan te hangen. Gezien de structuren en culturen in de zorg is projectmanagement in de praktijk voor velen een ware nachtmerrie. Als zorgorganisaties beter zouden zijn in projectmanagement, dan zou dat vast en zeker de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Maar de praktijk is doorgaans ongelofelijk weerbarstig. Een reden waarom de professionalisering van projectmanagement bij zorgorganisaties meer wel dan niet slecht van de grond komt, is dat projectmanagement te ‘hard’ wordt aangevlogen. Bagatellisering van de zachte kanten van projectmanagement is funest, al helemaal in de zorg. Tegelijkertijd maken zachte heelmeesters stinkende wonden. Hoe is deze nachtmerrie te temmen? Droom even mee.

John van Rouwendaal

Voorzitter van Stichting Projectmanagement in de Zorg en Project & Portfolio Manager bij Amsterdam UMC – VUmc Academie


09.35 uur Keynote Het effect van waardegedreven sturing

Incluzio is een private partij die zich in de afgelopen zes jaar ontpopt heeft als een van de grote vernieuwers in het sociale domein. Actief op drie domeinen: zorg op afstand, huishoudelijke ondersteuning en het brede sociale domein. De waarden autonomie en vertrouwen staan centraal. Wat is het geheim van het succes? Hoe gebruikt Incluzio projectmanagement om vanuit de werkvloer te komen tot gerichte transformatie en echte vernieuwing. Algemeen directeur en zorgmanager van het jaar Peter de Visser vertelt hierover aan de hand van de casus van Axxicom Thuishulp, onderdeel van Incluzio. Hij geeft een beeld van wat goed en fout ging bij de overgang naar zelforganiserende teams en reikt handvatten aan die direct toepasbaar zijn.


10.20 uur Pauze en bezoek expositie
 

10.50 uur Praktijkcases A1 - A2 - A3 en workshop A4

Praktijkcase A1 - Je weet dat het moet, maar je wilt het niet

Programmamanagement in de zorg
In de zorg werken betekent kundig, betekenisvol en op basis van vertrouwen werken. Eigenlijk wil iedereen ook alleen maar dat, zorgen. Binnen de zorg is ook continue verandering nodig om een hoog peil van dienstverlening te garanderen. Verandering, succesvolle transformatie, alleen het woord al, staat niet vaak als eerste op de radar van zowel medewerkers als management. Misschien blijven daarom allerhande veranderingsinitiatieven die je liever samenbrengt in een geheel, bijvoorbeeld een programma, ook wel onvoltooid. Programmamanagement is een krachtig instrument om structuur, inzicht en overzicht te creëren. Toch wordt het geassocieerd met bureaucratie en afleiding van kerntaken. Hoe ga je dus om met “je weet dat het moet, maar je wilt het niet”? Improven gaat in op hoe programma’s succesvol teams verbinden en hoe je gemeenschappelijke doelstellingen organiseert. Veel gaat daarbij om wederzijds vertrouwen. Met behulp van theorie en praktische oefeningen krijgt u inzicht in hoe het eigen vermogen te gebruiken om succesvol vernieuwing door te voeren.

Aangeboden door Improven

Praktijkcase A2 - De wetenschappelijke kant van zacht

Zonder onderzoek ben je slechts een persoon met een mening. In de wetenschap is men het erover eens: de soft-skills zijn het belangrijkst. Daar houdt het helaas op, welke soft-skills dan precies? En zijn die altijd belangrijk of zijn ze afhankelijk van de situatie? Steven Nijhuis deed de afgelopen vijf jaar naar belangrijke en onderscheidende competenties in projectmanagent, de afhankelijkheid van die competenties van de situatie en vond daarin aparte en herkenbare patronen. In de workshop gaan we aan de slag met onze eigen veronderstellingen en toetsen we die aan de wetenschappelijke resultaten. We komen allemaal met meer inzicht uit de workshop.


Sirkka Wilbrink
Praktijkcase A3 - Binnenstebuiten: projecten in antropologisch perspectief

Wat als je als projectmanager met je poten vol in de drek van je project staat, met je benen vastgezogen in de modder en er geen beweging in te krijgen lijkt? En jij je afvraagt hoe je daar zo terecht bent gekomen? Dan kan het helpen om er met een antropologische blik naar te kijken. Een antropoloog is getraind om met de blik van een buitenstaander naar een situatie te kijken en deze met kennis en inzicht van binnen te duiden. Sirkka Wilbrink is projectmanager in de zorg èn antropoloog. Ze deelt haar ervaring, waarbij de perspectief wisseling centraal staat.

Sirkka Wilbrink

Project-coach en Organisatie-antropoloog, Strategie Ontwikkelaar bij Koraal


Workshop A4 - Verbind hard en zacht voor projectsucces! GEANNULEERD

GEANNULEERD

Veel projectmanagers voelen zich comfortabeler bij het managen van een budget en planning dan zich te richten op de mensen in projecten. En dit is niet gek; projectmanagers worden al zestig jaar zo opgeleid. Onderzoek wijst echter uit dat de combinatie van harde en zachte vaardigheden tot meer invloed op projectsucces leidt. In de workshop van Sonja van Uden krijgt u inzicht in zestien vaardigheden die recht doen aan projectmethoden én projectmensen. Het toepassen van die combinatie is wat u als projectmanager future-proof maakt.

Max. 20 deelnemers

11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.35 uur Praktijkcases B1 - B2 - B3 en workshop B4

Praktijkcase B1 - Het kleurendenken: een inkijkje in veranderen

Projecten brengen organisatieveranderingen teweeg. Voor projectmanagers is het van belang te zorgen dat je resultaat echt ‘landt’ en er echt iets verandert.

Een eenzame dood van het resultaat is de verschrikking van elke projectleider. Maar hoe zorg je eigenlijk dat resultaten toekomst hebben?

In deze workshop geven wij een inkijk in het kleurendenken. Het is een methode die je handvatten biedt om bewust te worden van de opvatting van anderen én van jezelf als projectleider. Bovenal helpt de methode het gesprek met elkaar aan te gaan en samen te zorgen dat harde resultaten een zachte, vruchtbare bodem treffen!

Aangeboden door Twynstra Gudde en OpMorgen

Praktijkcase B2 - Het boomhutgevoel – een flitscursus inspirerend projectleiderschap

Weet je nog, hoe je als kind aan een project werkte? Hoe je met kinderen uit de buurt een hut bouwde en hoeveel fantasie en positieve energie dat losmaakte? Tegenwoordig heeft het werken aan projecten zelden dat effect. Met de hoeveelheid veranderingen en projecten is het ook geen wonder dat projectmoeheid veel voorkomt. Toch neemt het aantal projecten alleen maar toe en het ziet er niet naar uit dat dit gaat veranderen.

Petra Kuipers vindt dat de tijd rijp is voor een andere benadering. In deze flitscursus inspirerend projectleiderschap ontdek je hoe je een volwassen versie van het boomhutgevoel in je projecten creëert.


Praktijkcase B3 - Multidisciplinaire teams, standaard aanpak in de zorg

In de zorg wordt standaard gewerkt met multidisciplinaire teams. Artsen vanuit verschillende disciplines werken tijdens complexe operaties nauw samen met o.a. anesthesiologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Het lijkt op de operatiekamer een bijenkorf van om elkaar heenlopende specialisten, maar iedereen kent zijn rol en zijn positie.
Ook bij (ICT-)projecten in de zorg zouden multidisciplinaire teams de standaard aanpak moeten zijn. Naast kennis van de harde kanten van ICT is het namelijk cruciaal om in je teams mensen te hebben met een zorgachtergrond. Om systemen succesvol te kunnen implementeren moet je affiniteit hebben met de zorg, gevoel hebben voor verhoudingen in een ziekenhuis, en inzicht in de processen die zich afspelen op de afdeling. Tijdens deze presentatie gaat Daniël in op het waarom van multidisciplinaire teams, de uitdagingen en wat er nodig is om multidisciplinaire teams succesvol te maken.


Workshop B4 - Transitiemanagement (Project)management anders: de kracht van de funfactor

RIDDS, F-Fort BV en Hogeschool Utrecht hebben de krachten gebundeld tot het maken van een spel. Aan de hand van een set themakaarten wordt een handvat geboden aan iedere mogelijke opdracht. Het spel is (steeds) in ontwikkeling, zo zijn er studentengroepen bezig met het bedenken van nieuwe spelvormen en ook met het uitwerken van nieuwe thema’s. Het spel blijkt nu reeds geschikt voor groepen professionals die aan de start staan van een project. De uitkomst is ‘zacht’ (de spelers hebben op een andere manier kennis gemaakt met elkaar en het project) en ‘keihard’ (er ligt een blauwdruk voor het projectplan en een opzet voor de inrichting van de projectmanagementomgeving). We nodigen u van harte uit om, samen met ons, het spel verder te ontwikkelen – door het te spelen.

Max. 20 deelnemers

12.15 uur Pauze en bezoek aan expositie
 

John van Rouwendaal
13.15 uur Opening middagprogramma door dagvoorzitter
John van Rouwendaal

Voorzitter van Stichting Projectmanagement in de Zorg en Project & Portfolio Manager bij Amsterdam UMC – VUmc Academie


13.25 uur Keynote De kracht van zwakke relaties

De wereld waarin we leven wordt steeds complexer. Iedereen lijkt met elkaar verbonden, elke relatie is dynamisch en intens, en steeds maar weer veranderen de poppetjes in je netwerk. Hoe kun je in zo’n chaordische context je werk nog goed doen? Chaordisch, want chaos en orde is er tegelijkertijd.

Nicoline laat je snel de essentie van complexiteit begrijpen waardoor je hem vervolgens eenvoudig kunt benutten en beïnvloeden. Een verrassend element daarin is dat je daar weinig voor hoeft te doen: simpelweg je ‘zwakke’ relaties hoeft te activeren. Schoolvrienden, oud-collega’s en aangetrouwde familie hebben in een complexe wereld heel veel betekenis. ‘De kracht van zwakke relaties’, noemt ze dat.


14.05 uur Wisselen van zaal
 

14.10 uur Praktijkcases C1 - C2 - C3 en workshop C4

Praktijkcase C1 - Omgaan met Weerstand

Hoe fijn zou het zijn als je je project of verandertraject kan uitvoeren zonder weerstand?! Of toch niet? Want wat is weerstand eigenlijk? Is het altijd slecht of kan het ook een functie hebben? En … hoe ga je er het beste mee om? Binnen je project ben je vrijwel zeker al wel eens weerstand tegengekomen. Misschien heb je het niet eens gemerkt. Waarschijnlijker is dat je het wel hebt gemerkt. Feit is dat weerstand vele vormen en verschillende redenen kent. En dus ook verschillende manieren om ermee om te gaan. Belangrijk is in ieder geval om je te realiseren dat “weerstand” jouw interpretatie van gedrag is. Dat gedrag van de ander komt voort uit betrokkenheid, angst, werkdruk, prioriteiten of iets dergelijks. In het kort: de verandering die jij probeert te bereiken conflicteert met een waarde, norm of overtuiging van de ander. Deze sessie is een verkorte versie van de cursus Omgaan met Weerstand van de VUmc Academie. We gaan in vogelvlucht in op het herkennen van weerstand en de manieren waarop je er (goed) mee om kunt gaan.

Aangeboden voor VUmc Academie

Praktijkcase C2 - Hou je Kop…Erbij! Helder communiceren in de Zorg

Over communicatie is al veel geschreven en er zijn veel congressen en trainingen aan gewijd. Desondanks blijft communicatie het moeilijkste wat er is. Echt luisteren naar de ander is een kunst. Zodra we iets zien of horen, vinden we daar al iets van. Hoe kun je luisteren naar de ander, zodat die ander het gevoel heeft dat hij echt gehoord wordt?

De Hou je Kop…Erbij! – methode heeft een dubbele boodschap: oordeel niet te snel (Hou je Kop) en luister goed (Erbij) voordat je gaat communiceren. Als je vanuit deze basishouding het gesprek aangaat, zul je andere verhalen horen en is er meer ruimte voor contact en verbinding. In deze workshop maak je kennis met de Hou je Kop…Erbij!- methode.


Praktijkcase C3 - Mijn behandeling, mijn keuze… toch?

Patiëntparticipatie in een project
Niemand is graag ziek en niemand verblijft graag in een zorginstelling. Zeker niet wanneer patiënten het gevoel hebben dat de zorg niet is afgestemd op hun wensen en behoeftes en zij geen invloed meer hebben op hun eigen leven, zorg en behandeling. In de praktijk van alledag zijn patiënten vaak afhankelijk van verschillende zorgverleners en organisaties en kunnen beperkt keuzes maken in hun eigen zorg- en behandelproces. Op de vraag voor wie een project uiteindelijk resultaat moet hebben geven we allemaal wel als antwoord de patiënt maar hoeveel projecten ken jij waarin de patiënt daadwerkelijk participeert? Leg jij als projectmanager de verbinding met de patiënt? Tijdens deze sessie laat GGZ Drenthe zien hoe zij hiermee omgaan.


Workshop C4 - Ketensamenwerking met Gamification!

Als projectmanager in de zorg krijg in je in toenemende te maken met organisatie overschrijdende projecten. Maar hoe maak je van zo’n project een succes als er zoveel verschillende stakeholders, belangen en uitdagingen zijn? En verlies je met al deze samenwerkende partijen dan niet de patiënt of cliënt uit het oog?  In deze sessie geven we handvatten om dit soort vragen te beantwoorden en gaan we in op hoe je gamification kan inzetten om dit te bereiken.

Max. 20 deelnemers

14.50 uur Pauze en bezoek aan expositie
 

15.15 uur Praktijkcases D1 - D2 en D3

Praktijkcase D1 - Appels, beren en wasmachines: de kracht van een metafoor

Als projectmanager heb jij kennis van zaken. Je loopt over van passie voor je vak, bent up-to-date en gemotiveerd. Bij jouw doelgroep (medewerkers, patiënten, cliënten of klanten) ontbreekt deze passie, kennis en motivatie soms. Dat maakt helder communiceren lastig. In zulke gevallen biedt een metafoor uitkomst. Maartje Bertens laat je zien hoe effectief het gebruik van metaforen is. Aan de hand van een case omtrent de implementatie van een ECD (elektronisch cliëntendossier) neemt zij je mee in de wondere wereld van beeldspraak, vergelijking, versimpeling en verduidelijking.


Praktijkcase D2 - Actieleren, juist nu!

Actieleren is een geweldige manier om tot gedragen oplossingen te komen bij problemen en uitdagingen. De Coronatijd heeft dit op diverse plekken nog maar een keer bewezen. In deze workshop aandacht voor één of meerdere hoofdelementen van Actieleren (Gezamenlijk, Gestructureerd, Geïnformeerd en Experimenten). Op een toegankelijke en leuke manier geven we je een kijkje in de wereld van Actieleren.


Praktijkcase D3 - Innoveren in de ggz Voorspelbaarheid en vrijheid: innovaties en projecten beter georganiseerd

Projectmanagement en innovatie zijn termen die nog altijd een centrale rol innemen binnen ggz-organisaties. Een onontgonnen gebied waar voor zorginstellingen nog een hoop te halen valt. Kwintes is daarentegen al een heel eind op weg. Ben jij benieuwd hoe jij projectmatig werken en innoveren kunt implementeren in jouw zorginstelling? Sonja Brouwer neemt je mee op het pad dat Kwintes de afgelopen 2,5 jaar doorlopen heeft naar een projectorganisatie waar hard gewerkt wordt aan projecten en innovatie. Zij laat zien dat Kwintes inmiddels op professionele wijze, via een strakke workflow en met behulp van Project Online, diverse projecten tot een succesvolle implementatie heeft gebracht. Voor de innovaties doet ze dat onder de noemer van het Innovatielab. Ook daar zijn processen ingericht om innovaties te kunnen testen op de werkvloer, alvorens er eventueel een project van gemaakt wordt.


15.55 uur Wisselen van zaal
 

16.00 uur Keynote Waarden Gedreven Leiderschap, met impact!

Waarden gedreven leiderschap betekent niet van bovenaf of onderop sturen, maar van binnen-uit. Van binnen naar buiten, maar ook buiten naar binnen laten komen. Het leven praat terug! Vanuit verbinding kun je samen een beweging maken, om met elkaar projecten en innovaties de goede kant op te laten gaan en de beoogde resultaten behalen. Hierbij is de mens zelf, de bron van inspiratie en kracht om daadwerkelijk zaken te veranderen. Anthonio zal ons meenemen vanuit wetenschappelijke perspectieven, levens- en werkvering. Als voormalig bestuurder van een TBS Kliniek, Jeugdzorg instelling en nu in de Ggz/Verslavingszorg werkzaam, maar ook als docent en vader zal hij zijn eigen worsteling, de keuze voor kwetsbaarheid en de uitkomsten met ons delen. De deelnemers zullen nieuwe inzichten en inspiratie opdoen om morgen mee aan de slag te gaan.


John van Rouwendaal
16.45 uur Afsluiting programma door dagvoorzitter en uitreiking Award
John van Rouwendaal

Voorzitter van Stichting Projectmanagement in de Zorg en Project & Portfolio Manager bij Amsterdam UMC – VUmc Academie


17.05 uur Vol inspiratie, contacten en ideeën naar huis