Programma 2021

08.30 uur Ontvangst en registratie
 

Rowi Rakels
09.15 uur Welkomstwoord door Rowi Rakels, CKC Seminars
Rowi Rakels

Congresontwikkelaar, CKC Seminars


John van Rouwendaal
09.20 uur Opening door dagvoorzitter Projectmanagement in de zorg: schitterende droom of complete nachtmerrie?

“Een doel is een droom met een deadline.” Stichting Projectmanagement in de Zorg droomt van een wereld waarin het projectmanagement in de zorgsector toonaangevend is, in binnen- en buitenland. Dat is echter niet ons doel maar onze missie, want hier durven we geen deadline aan te hangen. Gezien de structuren en culturen in de zorg is projectmanagement in de praktijk voor velen een ware nachtmerrie. Als zorgorganisaties beter zouden zijn in projectmanagement, dan zou dat vast en zeker de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Maar de praktijk is doorgaans ongelofelijk weerbarstig. Een reden waarom de professionalisering van projectmanagement bij zorgorganisaties meer wel dan niet slecht van de grond komt, is dat projectmanagement te ‘hard’ wordt aangevlogen. Bagatellisering van de zachte kanten van projectmanagement is funest, al helemaal in de zorg. Tegelijkertijd maken zachte heelmeesters stinkende wonden. Hoe is deze nachtmerrie te temmen? Droom even mee.

John van Rouwendaal

Voorzitter van stichting Projectmanagement in de Zorg


Peter de Visser
09.35 uur Keynote Het effect van waardegedreven sturing

Incluzio is een private partij die zich in de afgelopen zes jaar ontpopt heeft als een van de grote vernieuwers in het sociale domein. Actief op drie domeinen: zorg op afstand, huishoudelijke ondersteuning en het brede sociale domein. De waarden autonomie en vertrouwen staan centraal. Wat is het geheim van het succes? Hoe gebruikt Incluzio projectmanagement om vanuit de werkvloer te komen tot gerichte transformatie en echte vernieuwing. Algemeen directeur en zorgmanager van het jaar Peter de Visser vertelt hierover aan de hand van de casus van Axxicom Thuishulp, onderdeel van Incluzio. Hij geeft een beeld van wat goed en fout ging bij de overgang naar zelforganiserende teams en reikt handvatten aan die direct toepasbaar zijn.

Peter de Visser

Algemeen directeur, Incluzio en Zorgmanager van het jaar 2019


10.20 uur Pauze en bezoek expositie
 

10.50 uur Praktijkcases A1 - A2 - A3 en workshop A4

Erik Scholten
Praktijkcase A1 - Het verhaal achter zelforganiserende teams; storytelling in projecten

Zelforganiserende teams, in de zorg verwachten we daar meer en meer van. Dat is echter een onderneming die zich lastig blijkt te vertalen naar succesvolle transformaties. Heeft dat ermee te maken dat het succes echt voor een groot gedeelte afhangt van hoe medewerkers onderling hun afspraken moeten organiseren, zodanig dat iedereen elkaar kan aanspreken? Dat het ook betekent dat bijna iedereen zich wel eens in de rol van een leider bevindt, terwijl dat niet comfortabel kan voelen? Voor Improven is bewezen dat een projectleider al in het begin van het project het verhaal achter het project naar voren brengt. Dat houdt in dat de projectleider niet alleen scherp is op inhoud verbinden met problemen. Het gaat echt om het vinden van een dieper niveau van verbinding, met dat deel van mensen zelf dat opgeteld de gemeenschappelijke grond is. Uiteindelijk zal dat namelijk ook een sleutel zijn tot het functioneren van een succesvol zelforganiserend team.

Erik Scholten

Consultant to the Firm, Improven

Aangeboden door Improven

Steven Nijhuis
Praktijkcase A2 - De wetenschappelijke kant van zacht

Zonder onderzoek ben je slechts een persoon met een mening. In de wetenschap is men het erover eens: de soft-skills zijn het belangrijkst. Daar houdt het helaas op, welke soft-skills dan precies? En zijn die altijd belangrijk of zijn ze afhankelijk van de situatie? Steven Nijhuis deed de afgelopen vijf jaar naar belangrijke en onderscheidende competenties in projectmanagent, de afhankelijkheid van die competenties van de situatie en vond daarin aparte en herkenbare patronen. In de workshop gaan we aan de slag met onze eigen veronderstellingen en toetsen we die aan de wetenschappelijke resultaten. We komen allemaal met meer inzicht uit de workshop.

Steven Nijhuis

Projectleider en onderzoeker, Hogeschool Utrecht


Sirkka Wilbrink
Praktijkcase A3 - Binnenstebuiten: projecten in antropologisch perspectief

Wat als je als projectmanager met je poten vol in de drek van je project staat, met je benen vastgezogen in de modder en er geen beweging in te krijgen lijkt? En jij je afvraagt hoe je daar zo terecht bent gekomen? Dan kan het helpen om er met een antropologische blik naar te kijken. Een antropoloog is getraind om met de blik van een buitenstaander naar een situatie te kijken en deze met kennis en inzicht van binnen te duiden. Sirkka Wilbrink is projectmanager in de zorg èn antropoloog. Ze deelt haar ervaring, waarbij de perspectief wisseling centraal staat.

Sirkka Wilbrink

Teamcoach, Coördinator Projectportfolio, Stichting Philadelphia Zorg


Sonja van Uden
Workshop A4 - Verbind hard en zacht voor projectsucces!

Veel projectmanagers voelen zich comfortabeler bij het managen van een budget en planning dan zich te richten op de mensen in projecten. En dit is niet gek; projectmanagers worden al zestig jaar zo opgeleid. Onderzoek wijst echter uit dat de combinatie van harde en zachte vaardigheden tot meer invloed op projectsucces leidt. In de workshop van Sonja van Uden krijgt u inzicht in zestien vaardigheden die recht doen aan projectmethoden én projectmensen. Het toepassen van die combinatie is wat u als projectmanager future-proof maakt.

Sonja van Uden

Projectmanager, The People Factor

Max. 20 deelnemers

11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.35 uur Praktijkcases B1 - B2 - B3 en workshop B4

Milou Engelaer Sophie van Leeuwen
Praktijkcase B1 - Het kleurendenken: een inkijkje in veranderen

Projecten brengen organisatieveranderingen teweeg. Voor projectmanagers is het van belang te zorgen dat je resultaat echt ‘landt’ en er echt iets verandert.

Een eenzame dood van het resultaat is de verschrikking van elke projectleider. Maar hoe zorg je eigenlijk dat resultaten toekomst hebben?

In deze workshop geven wij een inkijk in het kleurendenken. Het is een methode die je handvatten biedt om bewust te worden van de opvatting van anderen én van jezelf als projectleider. Bovenal helpt de methode het gesprek met elkaar aan te gaan en samen te zorgen dat harde resultaten een zachte, vruchtbare bodem treffen!

Milou Engelaer

Adviseur zorg, TwynstraGudde

Sophie van Leeuwen

Adviseur zorg, Twynstra Gudde

Aangeboden door Twynstra Gudde en OpMorgen

Petra Kuipers
Praktijkcase B2 - Het boomhutgevoel – een flitscursus inspirerend projectleiderschap

Weet je nog, hoe je als kind aan een project werkte? Hoe je met kinderen uit de buurt een hut bouwde en hoeveel fantasie en positieve energie dat losmaakte? Tegenwoordig heeft het werken aan projecten zelden dat effect. Met de hoeveelheid veranderingen en projecten is het ook geen wonder dat projectmoeheid veel voorkomt. Toch neemt het aantal projecten alleen maar toe en het ziet er niet naar uit dat dit gaat veranderen.

Petra Kuipers vindt dat de tijd rijp is voor een andere benadering. In deze flitscursus inspirerend projectleiderschap ontdek je hoe je een volwassen versie van het boomhutgevoel in je projecten creëert.

Petra Kuipers

Owner, trainer en coach, De Implementatiedokter, ruim twintig jaar projectleider en programmamanager, voornamelijk in de zorg.


Daniël Jolink
Praktijkcase B3 - Multidisciplinaire teams, standaard aanpak in de zorg

In de zorg wordt standaard gewerkt met multidisciplinaire teams. Artsen vanuit verschillende disciplines werken tijdens complexe operaties nauw samen met o.a. anesthesiologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Het lijkt op de operatiekamer een bijenkorf van om elkaar heenlopende specialisten, maar iedereen kent zijn rol en zijn positie.
Ook bij (ICT-)projecten in de zorg zouden multidisciplinaire teams de standaard aanpak moeten zijn. Naast kennis van de harde kanten van ICT is het namelijk cruciaal om in je teams mensen te hebben met een zorgachtergrond. Om systemen succesvol te kunnen implementeren moet je affiniteit hebben met de zorg, gevoel hebben voor verhoudingen in een ziekenhuis, en inzicht in de processen die zich afspelen op de afdeling. Tijdens deze presentatie gaat Daniël in op het waarom van multidisciplinaire teams, de uitdagingen en wat er nodig is om multidisciplinaire teams succesvol te maken.

Daniël Jolink

Manager Portfolio, Projecten & Processen, Erasmus MC


Bert Vliex Kjell van der Giessen
Workshop B4 - Transitiemanagement (Project)management anders: de kracht van de funfactor

RIDDS, F-Fort BV en Hogeschool Utrecht hebben de krachten gebundeld tot het maken van een spel. Aan de hand van een set themakaarten wordt een handvat geboden aan iedere mogelijke opdracht. Het spel is (steeds) in ontwikkeling, zo zijn er studentengroepen bezig met het bedenken van nieuwe spelvormen en ook met het uitwerken van nieuwe thema’s. Het spel blijkt nu reeds geschikt voor groepen professionals die aan de start staan van een project. De uitkomst is ‘zacht’ (de spelers hebben op een andere manier kennis gemaakt met elkaar en het project) en ‘keihard’ (er ligt een blauwdruk voor het projectplan en een opzet voor de inrichting van de projectmanagementomgeving). We nodigen u van harte uit om, samen met ons, het spel verder te ontwikkelen – door het te spelen.

Bert Vliex

Senior Adviseur, F-Fort bv “Verandering vraag F-Fort”, Eigenaar Vliex4U Multidisciplinair Organisatie-en Adviesbureau, Voorzitter RIDDS_beroepsvereniging Masters in Project Management, lid Raad van Advies Materopleiding Project Management Hogeschool Utrecht

Kjell van der Giessen

Lecturer, Hogeschool Utrecht

Max. 20 deelnemers

12.15 uur Pauze en bezoek aan expositie
 

John van Rouwendaal
13.15 uur Opening middagprogramma door dagvoorzitter
John van Rouwendaal

Voorzitter van stichting Projectmanagement in de Zorg


Dr.ir.drs. Nicoline Th. Mulder
13.25 uur Keynote De kracht van zwakke relaties

De wereld waarin we leven wordt steeds complexer. Iedereen lijkt met elkaar verbonden, elke relatie is dynamisch en intens, en steeds maar weer veranderen de poppetjes in je netwerk. Hoe kun je in zo’n chaordische context je werk nog goed doen? Chaordisch, want chaos en orde is er tegelijkertijd.

Nicoline laat je snel de essentie van complexiteit begrijpen waardoor je hem vervolgens eenvoudig kunt benutten en beïnvloeden. Een verrassend element daarin is dat je daar weinig voor hoeft te doen: simpelweg je ‘zwakke’ relaties hoeft te activeren. Schoolvrienden, oud-collega’s en aangetrouwde familie hebben in een complexe wereld heel veel betekenis. ‘De kracht van zwakke relaties’, noemt ze dat.

Dr.ir.drs. Nicoline Th. Mulder

Organisatie-adviseur, Value-based Institute


14.05 uur Wisselen van zaal
 

14.10 uur Praktijkcases C1 - C2 - C3 en workshop C4

Marcel Bruist
Praktijkcase C1 - Je plek innemen

Als een project niet lekker loopt, kan het helpen om zichtbaar te krijgen welke (onbewuste) belemmeringen meespelen. Je doet mensenwerk in gekunstelde systemen en zult dan ook te maken krijgen met menselijke fenomenen als leiderschap en lidmaatschap, loyaliteit en werk-en leercultuur. Welke fenomenen kom jij momenteel tegen en welke neem je zelf mee het systeem in? Bewustwording hiervan helpt je om professioneel te kunnen werken en een opstelling kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Naar aanleiding van jouw vraag zetten we jouw opstelling samen met representanten in de ruimte neer. Zo maken we een levende ansichtkaart waarin een stap naar de oplossing zich zal ontvouwen. Tijdens deze workshop word je begeleid om even uit het hoofd te stappen en in je lijf te komen. De ontmoeting met jezelf en de representanten is hierbij de sleutel.

Marcel Bruist

Opleider en trainer, VUmc Academie

Aangeboden voor VUmc Academie

Anna Blokhuis Jan S. Boudewijn
Praktijkcase C2 - Hou je Kop…Erbij! Helder communiceren in de Zorg

Over communicatie is al veel geschreven en er zijn veel congressen en trainingen aan gewijd. Desondanks blijft communicatie het moeilijkste wat er is. Echt luisteren naar de ander is een kunst. Zodra we iets zien of horen, vinden we daar al iets van. Hoe kun je luisteren naar de ander, zodat die ander het gevoel heeft dat hij echt gehoord wordt?

De Hou je Kop…Erbij! – methode heeft een dubbele boodschap: oordeel niet te snel (Hou je Kop) en luister goed (Erbij) voordat je gaat communiceren. Als je vanuit deze basishouding het gesprek aangaat, zul je andere verhalen horen en is er meer ruimte voor contact en verbinding. In deze workshop maak je kennis met de Hou je Kop…Erbij!- methode.

Anna Blokhuis

GZ psycholoog, auteur en trainer Hou je kop…Erbij!

 

Jan S. Boudewijn

Auditor zorgprocessen, auteur en trainer Hou je Kop…Erbij!


Esther Arends
Praktijkcase C3 - Mijn behandeling, mijn keuze… toch?

Patiëntparticipatie in een project
Niemand is graag ziek en niemand verblijft graag in een zorginstelling. Zeker niet wanneer patiënten het gevoel hebben dat de zorg niet is afgestemd op hun wensen en behoeftes en zij geen invloed meer hebben op hun eigen leven, zorg en behandeling. In de praktijk van alledag zijn patiënten vaak afhankelijk van verschillende zorgverleners en organisaties en kunnen beperkt keuzes maken in hun eigen zorg- en behandelproces. Op de vraag voor wie een project uiteindelijk resultaat moet hebben geven we allemaal wel als antwoord de patiënt maar hoeveel projecten ken jij waarin de patiënt daadwerkelijk participeert? Leg jij als projectmanager de verbinding met de patiënt? Tijdens deze sessie laat GGZ Drenthe zien hoe zij hiermee omgaan.

Esther Arends

Programma- en projectmanager, GGZ Drenthe


Bart Hufen
Workshop C4 - Vergroot spelenderwijs je daadkracht en draagkracht!

Ontdek hoe je game elementen kunt gebruiken om jouw effectiviteit als project manager te verbeteren en je invloed op teams te vergroten. De methoden die worden aangereikt zijn bewezen gamification methoden die zijn uitgevoerd bij bedrijven als Foot Locker Europe (met 860 store managers), KLM Digital Studio (40 agile coaches) en Südzucker Gruppe (120 sales managers). Ontdek hoe je onderling plezier kunt hebben terwijl je van elkaar leert!

Bart Hufen

Oprichter en Concept ontwikkelaar, BrandNewGame bv, Initiator van de Gamification Academy en auteur ‘Gamification, als motor van verandering’

Max. 20 deelnemers

14.50 uur Pauze en bezoek aan expositie
 

15.15 uur Praktijkcases D1 - D2 en D3

Thomas Klijn
Praktijkcase D1 - Pionieren met de praktijkondersteuner jeugd

In Nijmegen is recent de praktijkondersteuner kind-jeugd (POH-jeugd) geïntroduceerd. De POH-jeugd werkt in de huisartsenpraktijk, maar vormt ook een belangrijke verbinding naar het sociale domein, onderwijs en jeugdzorg/ GGZ. Aan bod komen het implementatietraject en de samenwerking die met verschillende partijen (huisartspraktijken, gemeente, welzijnsorganisaties, onderwijs) is aangegaan. Wat zijn daarbij do’s en dont’s? Gezien het domein overstijgende karakter en dat de POH-jeugd een nieuwe functie is, vroeg dit project om een flexibele en pionierende instelling. Hoe vind je de balans tussen structuur en intuïtie? Welke principes van projectmatig werken blijven nog overeind?

Thomas Klijn

Stafmedewerker Innovatie & Ontwikkeling, CIHN (Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen) voorheen werkzaam in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis


Wijnand Vossestein
Praktijkcase D2 - Actieleren, juist nu!

Actieleren is een geweldige manier om tot gedragen oplossingen te komen bij problemen en uitdagingen. De Coronatijd heeft dit op diverse plekken nog maar een keer bewezen. In deze workshop aandacht voor één of meerdere hoofdelementen van Actieleren (Gezamenlijk, Gestructureerd, Geïnformeerd en Experimenten). Op een toegankelijke en leuke manier geven we je een kijkje in de wereld van Actieleren.

Wijnand Vossestein

Senior Adviseur, Actie Leer Netwerk


Sonja Brouwer
Praktijkcase D3 - Innoveren in de ggz Voorspelbaarheid en vrijheid: innovaties en projecten beter georganiseerd

Projectmanagement en innovatie zijn termen die nog altijd een centrale rol innemen binnen ggz-organisaties. Een onontgonnen gebied waar voor zorginstellingen nog een hoop te halen valt. Kwintes is daarentegen al een heel eind op weg. Ben jij benieuwd hoe jij projectmatig werken en innoveren kunt implementeren in jouw zorginstelling? Sonja Brouwer neemt je mee op het pad dat Kwintes de afgelopen 2,5 jaar doorlopen heeft naar een projectorganisatie waar hard gewerkt wordt aan projecten en innovatie. Zij laat zien dat Kwintes inmiddels op professionele wijze, via een strakke workflow en met behulp van Project Online, diverse projecten tot een succesvolle implementatie heeft gebracht. Voor de innovaties doet ze dat onder de noemer van het Innovatielab. Ook daar zijn processen ingericht om innovaties te kunnen testen op de werkvloer, alvorens er eventueel een project van gemaakt wordt.

Sonja Brouwer

Programmamanager I&A, Kwintes


15.55 uur Wisselen van zaal
 

Prof. Dr. Gabriël Anthonio
16.00 uur Keynote Waarden Gedreven Leiderschap, met impact!

Waarden gedreven leiderschap betekent niet van bovenaf of onderop sturen, maar van binnen-uit. Van binnen naar buiten, maar ook buiten naar binnen laten komen. Het leven praat terug! Vanuit verbinding kun je samen een beweging maken, om met elkaar projecten en innovaties de goede kant op te laten gaan en de beoogde resultaten behalen. Hierbij is de mens zelf, de bron van inspiratie en kracht om daadwerkelijk zaken te veranderen. Anthonio zal ons meenemen vanuit wetenschappelijke perspectieven, levens- en werkvering. Als voormalig bestuurder van een TBS Kliniek, Jeugdzorg instelling en nu in de Ggz/Verslavingszorg werkzaam, maar ook als docent en vader zal hij zijn eigen worsteling, de keuze voor kwetsbaarheid en de uitkomsten met ons delen. De deelnemers zullen nieuwe inzichten en inspiratie opdoen om morgen mee aan de slag te gaan.

Prof. Dr. Gabriël Anthonio

Bijzonder Hoogleraar in de Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de, Rijksuniversiteit Groningen, Partner bij Galan Groep en voormalig Voorzitter Raad van Bestuur, Verslavingszorg Noord-Nederland


John van Rouwendaal
16.45 uur Afsluiting programma door dagvoorzitter en uitreiking Award
John van Rouwendaal

Voorzitter van stichting Projectmanagement in de Zorg


17.05 uur Vol inspiratie, contacten en ideeën naar huis
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres PM in de Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN