CALL FOR PAPERS

De 7e editie van Projectmanagement in de Zorg vindt op dinsdag 14 mei 2024 plaats bij Spant! te Bussum.

Thema 2024: Resultaatgericht veranderen in de Zorg: een nieuwe kijk op projecten

Projectmanagement in de Zorg is reeds 7 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór projectprofessionals werkzaam in de care en cure. In één dag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in projectmanagement binnen de gezondheidszorg.

Artikelen met koppen als ‘Verandering in de zorg is hard nodig’ en ‘De organisatie van de zorg moet op de schop’ zijn dagelijks te lezen in de media. De continu veranderende realiteit van de zorgsector vraagt om een kritische kijk op projecten. Ze vereist dat project- én zorgprofessionals samenwerken en niet alleen de projecten op een juiste manier doen, maar ook de juiste projecten doen.

Naast de bestaande projecten komen er, voortkomend uit onder meer het Integraal Zorgakkoord, het GALA, de WOZO, en de TAZ, voortdurend nieuwe projecten bij. Zeker in de huidige tijd waarin we kampen met beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen is het daarom extra van belang om alle lopende en nieuwe projecten kritisch onder de loep te nemen. Hoe bepalen we welke projecten uitgevoerd moeten en kunnen worden? Hoe vergelijken we projecten op een objectieve wijze? Hoe zorg je ervoor dat jouw project bovenaan de prioriteitenlijst staat?

Dit vraagt veel van de project- én zorgprofessionals. Zij moeten beschikken over kennis van moderne, meer flexibele werkwijzen. Het vereist vaardigheden om veranderingen goed over de bühne te brengen én hoog op de agenda te houden. Het vergt instrumenten om te beoordelen in hoeverre je kleine veranderingen direct doorvoert of voor een transformatie een compleet project optuigt. Bovendien is het cruciaal om te weten hoe je mensen meeneemt en implementatie daadwerkelijk voor elkaar krijgt, of met andere woorden: hoe je de zorg(organisatie) echt verbetert.

Hoe kun jij als beginnende of als ervaren zorg- of projectprofessional verstandig veranderen op een praktische manier?

In dialoog delen we hierover kennis tijdens de 7e editie van het jaarcongres Projectmanagement in de Zorg.

We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema. Heb jij suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Bekijk het thema en de voorwaarden en dien vóór 1 februari 2024 een suggestie in via het onderstaande formulier! 

Voorwaarden:

  • Alléén voorstellen die worden ingediend via het onderstaande formulier worden gehonoreerd.
  • Het onderwerp van de presentatie past binnen het thema en heeft echt (actuele) meerwaarde voor de andere deelnemers
  • Lezingen met commerciële doeleinden kunnen niet worden geplaatst. Hiervoor kun je via de participantenpagina informatie opvragen, deelname met lezing behoort tot de mogelijkheden.

Alle voorstellen worden op inhoud, werkvorm en diversiteit beoordeeld. Uiterlijk 12 februari 2024 hoor je of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat je dan dinsdag 14 mei 2024 tussen 09.00 uur en 17.30 uur beschikbaar bent. De sessies duren 40-45 minuten (inclusief vragen).

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres PM in de Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN