Programma 2019

08.45 uur Ontvangst en registratie
 

09.30 uur Podium 3 Opening door dagvoorzitter

09.45 uur Podium 3 Keynote Apenstreken in een veranderende omgeving

Innovatie is nodig om te anticiperen op een veranderende omgeving. Maar waarom is veranderen zo complex en lijken we soms weinig open te staan voor nieuwe innovaties? Gedragsbioloog Patrick van Veen neemt u mee om in een spiegel te kijken en gebruikt onderzoek gedaan bij apen om uit te leggen waarom het sociale oergedrag ons soms in de weg zit. Maar misschien kunnen we ook van de apen leren hoe we kunnen anticiperen op veranderingen en hoe we gebruik kunnen maken van apenstreken.


10.30 uur Pauze en boek stands informatiemarkt
 

11.00 uur Parallelsessies A1 - B1 - C1 - D1

Boardroom A1 - Falende innovaties zijn een succes: The devil is in the detail

Innoveren in de zorg is uitdagend en ook complex. Aan de hand van diverse case studies in het ziekenhuis analyseren we welke factoren invloed hebben op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en systemen.  Door deze factoren op een meer detailniveau te (her)kennen, willen we ze vooraf al kunnen beïnvloeden om innovaties tot een succes te brengen. In de workshop wil ik kort een beeld geven van ons onderzoek. Daarna wil ik met de deelnemers netwerken maken van (f)actoren die invloed hebben gehad op het slagen of falen van hun bekende projecten, resulterend in een meer gedetailleerd overzicht (checklist) voor toekomstige projecten.


Podium 3 B1 - Een goed begin…

De projecten in de zorg verbeteren begint met een planningssessie. Uitvoerige projectplannen belanden tot verdriet van de maker(s) vaak onderaan in de la. Hoe krijgen we dan wel alle neuzen dezelfde kant op? Een planningssessie helpt. Vier uur aan tafel met alle belangrijke stakeholders, een regievoerder erbij en voilà: de opdracht is voor iedereen duidelijk. En het mooiste van al: na afloop is er een uitvoerbaar en gedragen plan van aanpak waarbij de verantwoordelijkheden en taken helder belegd zijn. Na deze sessie over planningssessies ben je overtuigd dat elk project zó moet starten.


Podium voor Kunst C1 - Omgaan met gedoe in projecten

Met meer dan 50 jaar ervaring in de zorg weet adviesbureau Twynstra Gudde als geen ander dat het verbeteren en innoveren in Nederlandse zorginstellingen niet zonder obstakels is. Innovaties hebben een grote impact en kunnen aanvoelen alsof het nu niet goed gaat. Toch zijn veranderingen nodig om klaar te staan voor de zorg van morgen. Maar wat kun je doen als projectleider wanneer het project toch vastloopt, er ‘gedoe ontstaat’ tussen jouzelf en de opdrachtgever, tussen de lijnorganisatie en projectorganisatie of binnen je projectteam?’

In deze workshop geven Douwe Hatenboer en Maurits Jan Vink de deelnemers een aantal handvatten om met gedoe om te gaan. In de zorg zijn mensen vaak bovengemiddeld betrokken bij hun werk, bereid extra tijd en energie erin te steken, ook als het tegenzit. Gesprekken in projecten gaan vaak over inhoud, maar hoe voer je het gesprek als een project niet serieus genomen wordt of zelfs aangevallen wordt? Wat kan je doen als je merkt dat je elkaar uit de weg gaat of negeert? Hoe ga je het gesprek weer aan? Hoe zorg je dat conflictsituaties horen bij het nieuwe normaal?

Aangeboden door Twynstra Gudde

Foyer 2 D1 - Workshop Spelenderwijs innoveren

Als projectprofessional heb je doorlopend te maken met uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van het juiste projectteam, het in kaart brengen van de projectrisico’s en het vaststellen van passende projectdoelstellingen. Om te komen tot oplossingen voor dit soort vraagstukken is LEGO® SERIOUS PLAY® ontwikkeld. Dit is een gefaciliteerde vorm van ‘serious gaming’, waarin design thinking en storytelling op speelse wijze zijn gecombineerd. De kracht van deze methode is dat alle deelnemers, ongeacht hun rol in het zorgproces, met behulp van de LEGO-steentjes in staat zijn om kennis, inzichten en meningen in te brengen tijdens workshops. Tijdens deze workshops gaan deelnemers aan de slag met het beantwoorden van de vraag: Wat zijn de belangrijkste elementen voor succesvol projectmanagement in de zorg?

max. 7 deelnemers

11.40 uur Wisselen van zaal
 

11.50 uur Parallelsessies A2 - B2 - C2 - D2

Boardroom A2 - Laat u inspireren door de Masterclass Bad Practices, innovatie kan niet zonder!

Goede keuzes maak je door ervaring, ervaring krijg je door verkeerde keuzes.

In deze tijd zijn we gewend om vooral onze successen te delen en de ene innovatie of interventie lijkt nog succesvoller dan de ander. De masterclass Bad Practises biedt een ander en verfrissend perspectief op de werkelijkheid. Er gaat namelijk ontzettend veel fout, de schattingen lopen uiteen maar het blijkt dat gemiddeld 70% van de projecten mislukt of niet wordt uitgevoerd zoals oorspronkelijk is bedacht. In deze tijd van transitie en innovatie zijn missers niet meer dan logisch. Tijd dus om onze flaters met elkaar te delen en van elkaar te leren. Want wie groeit maakt fouten, that’s life. In de masterclass krijgt u in een inkijk in de grootste missers in projectmanagement, gaan we werken aan ons eigen perspectief op het maken van fouten en krijgt u tools mee om dit te integreren in uw eigen werk.


Podium voor Kunst B2 - Van innovatief idee naar concreet operationeel product

In deze presentatie wordt u meegenomen in een succesvol beproefde methode om inefficiënties in zorgprocessen op te lossen.
Het eerste deel van de presentatie zal ingaan op welke wijze het toepassen van Lean-methodes en -denken heeft bijgedragen aan het realiseren van deze zorginnovatie. Het uiteindelijke resultaat is een operationele app waardoor patiënten op het juiste moment de juiste informatie ontvangen waardoor het zorgproces efficiënter verloopt. Gebruik van de App heeft in een kort tijdsbestek geleid tot een beter voorbereide patiënt (invulling shared decision making), terugdringen van de no-show’s en verlaging van het belverkeer met het ziekenhuis. Door het gebruik van de lean-methode “waardestroomanalyse” werd in samenwerking met artsen, verpleegkundigen en patiënten inzichtelijk gemaakt, welke informatie op welk moment noodzakelijk is voor een goed proces voorafgaand, tijdens en na het bezoek van de patiënt op de polikliniek.
Het tweede deel van de presentatie zal ingaan op tips & tricks die op basis van de eigen geleerde lessen aan belangstellende projectmanagers en projectleiders gegeven kan worden. Vragen zoals: “hoe creëer ik interesse in mijn idee? ”; hoe overtuig ik de potentiele stakeholders?; hoe begrens ik mijn project?; hoe hou ik grip op mijn eigen innovatie? zullen in dit deel uitgebreid aan bod komen.


Podium 3 C2 - Projectmanagement 2019: ontwikkelingen in ons vak

De ontwikkelingen in ons vak gaan razendsnel. Het lijkt wel of er elke maand nieuwe buzzwoorden worden verzonnen. Waterval, Scrum, Kanban, agile, epics, EPMO, release trains, hybrid PM, … Volg jij het nog? Welke ontwikkelingen zijn nou echt relevant voor jou en welke kun je met een gerust hart overslaan? Maarten houdt zich al jaren bezig met de ontwikkelingen van projectmanagement en de relevante toepassing en het daadwerkelijke nut daarvan. Sinds 2013 publiceert hij met zijn team jaarlijks de “Top 10 trends voor project- & portfoliomanagement”. Tijdens deze sessie neemt hij u mee langs de belangrijkste ontwikkelingen en schetst hij de consequenties voor projecten en projectorganisaties. Natuurlijk geldt: vragen staat vrij … Dat heeft zelfs de voorkeur!

Aangeboden door IMPROVEN

Foyer 2 D2 - Workshop Spelenderwijs innoveren

Als projectprofessional heb je doorlopend te maken met uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van het juiste projectteam, het in kaart brengen van de projectrisico’s en het vaststellen van passende projectdoelstellingen. Om te komen tot oplossingen voor dit soort vraagstukken is LEGO® SERIOUS PLAY® ontwikkeld. Dit is een gefaciliteerde vorm van ‘serious gaming’, waarin design thinking en storytelling op speelse wijze zijn gecombineerd. De kracht van deze methode is dat alle deelnemers, ongeacht hun rol in het zorgproces, met behulp van de LEGO-steentjes in staat zijn om kennis, inzichten en meningen in te brengen tijdens workshops. Tijdens deze workshops gaan deelnemers aan de slag met het beantwoorden van de vraag: Wat zijn de belangrijkste elementen voor succesvol projectmanagement in de zorg?

max. 7 deelnemers

12.30 uur Lunchpauze en bezoek stands informatiemarkt
 

13.30 uur Parallelsessies A3 - B3 - C3 - D3

Podium voor Kunst A3 - Innovatie in de regio: Klein beginnen om groot te kunnen eindigen

Hoe manage je complexe regionale verbeterprojecten? Hoe pak je de ontwikkeling, implementatie en sturing daarvan aan? In de regio Midden Brabant zijn ze klein begonnen om groot te kunnen eindigen. Krijg in deze sessie inzicht aan de hand van voorbeelden van regionale verbeterprojecten tussen 1e en 2e lijn gericht op ‘de overdracht’. Door een kortere opname duur in het ziekenhuis en het hieruit volgend herstel in thuis/ woonzorgcentrum is de noodzaak voor goede tijdige overdracht nog belangrijker geworden. ‘Overdracht’ is echter een complex geheel van relationele, informatie en managementfactoren waarbij meerdere zorgverleners van meerdere disciplines van meerdere instellingen over meerdere domeinen zijn betrokken. Daarbij zijn ICT, digitale uitwisseling en onderlinge bereikbaarheid belangrijke randvoorwaarden. Het resultaat wordt beïnvloed door meerdere factoren (inhoud, proces, belangen van stakeholders). Hoe manage je dat van een klein begin naar een groot succes?


Podium 3 B3 - Een goed plan vandaag is beter dan een perfect plan morgen

In deze duo-presentatie wordt u meegenomen in de wijze waarop de nieuwe afdeling ICMT, na de fusie tussen het Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis in 2013,  haar project- en portfoliomanagement (opnieuw) heeft georganiseerd en de weg die zij hebben afgelegd om hun projectenorganisatie te professionaliseren. De ICMT-projecten moeten bijdragen aan het integraal bedrijfsresultaat. Hoe zijn zij (nu eindelijk) in control gekomen over hun projectportfolio? Wat doen ze wél en wat vooral niet terwijl gezorgd wordt dat schaarse resources efficiënt worden ingezet? Hoe heeft de Fortes Change Cloud (voorheen bekend als de Principal Toolbox)  aan dit succes bijgedragen? Tegenover elk succes staan 10 hardgeleerde lessen, dus bereid u voor op een eerlijk verhaal.

Aangeboden door Fortes Solutions

Boardroom C3 - Innovatie van Alledag

Bij Amarant vinden wij het belangrijk dat het innovatie potentieel van medewerkers wordt benut. Want werken in een organisatie waar ruimte is voor mooie ideeën, die worden gefaciliteerd en gestimuleerd vanuit alle lagen, dat wil toch iedereen?! Je wordt vandaag meegenomen in de weg die Amarant aflegt om deze cultuurverandering te realiseren… want dat is makkelijker gezegd dan gedaan! We hebben ervaring opgedaan met een cultuurveranderingsmodel, een innovatietrechter, inzet van ideeëncoaches, een ideeën website, fysieke ideeënpunten, een eigen huisstijl en diverse grote en kleine PR acties. Wat hierin wel én geen succes was delen we graag in alle openheid met jou! Heb jij ook ideeën over wat kan werken of wat sowieso zou uitlopen op een mislukking? We horen het graag!


Foyer 2 D3 - Workshop Spelenderwijs innoveren

Als projectprofessional heb je doorlopend te maken met uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van het juiste projectteam, het in kaart brengen van de projectrisico’s en het vaststellen van passende projectdoelstellingen. Om te komen tot oplossingen voor dit soort vraagstukken is LEGO® SERIOUS PLAY® ontwikkeld. Dit is een gefaciliteerde vorm van ‘serious gaming’, waarin design thinking en storytelling op speelse wijze zijn gecombineerd. De kracht van deze methode is dat alle deelnemers, ongeacht hun rol in het zorgproces, met behulp van de LEGO-steentjes in staat zijn om kennis, inzichten en meningen in te brengen tijdens workshops. Tijdens deze workshops gaan deelnemers aan de slag met het beantwoorden van de vraag: Wat zijn de belangrijkste elementen voor succesvol projectmanagement in de zorg?

max. 7 deelnemers

14.10 uur Wisselen van zaal
 

14.20 uur Parallelsessies A4 - B4 - C4 - D4

Podium voor Kunst A4 - Persoonsgerichte digitale zorgomgeving leidt patiënt door het complexe zorglandschap

Amsterdam UMC is gestart met een programma om de “reis” van een patiënt door het complexe zorglandschap in kaart te brengen. Binnen de muren van het ziekenhuis maar ook daarbuiten, in de keten. Deze patiëntreis vervolgt zijn weg in een digitaal gepersonaliseerd pad (metrolijn) waarin informatie over de aandoening, logistiek proces en te maken keuzes op het juiste moment wordt aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid om allerlei apps op een geschikt moment gepersonaliseerd te gebruiken. Het doel van deze ontwikkeling is de regie van de patiënt over zijn eigen zorgproces te vergroten en te ondersteunen met behulp van digitale interactie tussen patiënt, zorgverlener en zorginstelling op maat. Inzicht in de successen en valkuilen waar dit programma mee te maken heeft gehad wordt gegeven door:

Aangeboden door IPMA NL

Podium 3 B4 - Digitale vaardigheden: het meest onderschatte probleem bij de implementatie van eHealth

Wat als je prachtige technologische innovaties uit wilt rollen in je project en er achter komt dat gemiddeld 1 of 2 op de 10 zorgprofessionals digibeet is? Wat als mensen angst hebben voor technologie, en de computer en alles wat er bij hoort vermijden? En wat als daar ook nog schaamte, taboe en angst bij komt kijken?

Dan is er werk aan de winkel! Suzanne Verheijden is Strategisch Innovatie-adviseur bij zorgaanbieder ’s Heeren Loo en deed onderzoek naar de digitale vaardigheden van zorgprofessionals. Ze rolde een groot meerjarenprogramma uit en ontwikkelt dat programma nu landelijk door en rolt het uit bij diverse zorgorganisaties in de VG en VVT. Ze gebruikte daarbij ludieke activiteiten en deelprojecten om bewustzijn te creëren en neemt jullie daar in de interactieve workshop enthousiast in mee. Als ondernemer werkt ze aan een boek en een cabaretvoorstelling over de zorg van de toekomst en de competenties die dat vraagt van de professional. Ze pleit voor een brede multidisciplinaire aanpak om, het volgens haar meest onderschatte probleem bij de uitrol van eHealth, aan te pakken: innovatieve en digitale vaardigheden!


Boardroom C4 - Innoveren doe je samen! Winnaar Nationale Zorginnovatieprijs 2019

OZOverbindzorg is winnaar van de Nationale Zorginnovatieprijs 2019. Met behulp van een online systeem stelt OZOverbindzorg mensen in staat om de regie te voeren over eigen zorg en kunnen alle partijen, die daarbij betrokken zijn, met elkaar overleggen. Cindy Hobert, Directeur van OZOverbindzorg, vertelt haar visie & verhaal over het projectmanagement rondom de introductie van dit systeem. Aan de orde komt dat het bij innoveren gewoon draait om gezond boerenverstand, dat het niet draait om ICT maar om gedragsverandering en dat het van belang is om de taal van de mensen en de werkvloer te spreken.


Foyer 2 D4 - Workshop Spelenderwijs innoveren

Als projectprofessional heb je doorlopend te maken met uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van het juiste projectteam, het in kaart brengen van de projectrisico’s en het vaststellen van passende projectdoelstellingen. Om te komen tot oplossingen voor dit soort vraagstukken is LEGO® SERIOUS PLAY® ontwikkeld. Dit is een gefaciliteerde vorm van ‘serious gaming’, waarin design thinking en storytelling op speelse wijze zijn gecombineerd. De kracht van deze methode is dat alle deelnemers, ongeacht hun rol in het zorgproces, met behulp van de LEGO-steentjes in staat zijn om kennis, inzichten en meningen in te brengen tijdens workshops. Tijdens deze workshops gaan deelnemers aan de slag met het beantwoorden van de vraag: Wat zijn de belangrijkste elementen voor succesvol projectmanagement in de zorg?

max. 7 deelnemers

15.00 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

15.30 uur Podium 3 Keynote Weten en willen is nog geen doen: De psychologie van gedragsverandering begrijpen en gebruiken

Goed samenwerken, nieuwe dingen uitproberen, optimaal presteren; we roepen het gemakkelijk, maar zelden gaat het vanzelf. Het lijkt eenvoudig; je vertelt vol enthousiasme waarom iedereen er belang bij heeft en hup we gaan allemaal gemotiveerd aan de slag (‘Als we het maar helder uitleggen, komt het wel goed’). Echter, mensen zijn gewoontedieren en vinden verandering vaak helemaal niet prettig. Gedrag is vaak intuïtief van aard en allerlei onbewuste processen en emoties spelen een grote rol. Gedrag krijgt vorm onder invloed van intrinsieke impulsen en talloze prikkels uit de omgeving. In zijn lezing presenteert gedragswetenschapper Reint Jan Renes aan de hand van sprekende voorbeelden een innovatief perspectief op gedragsveranderende communicatie.


16.15 uur Podium 3 Afsluiting door dagvoorzitter

16.30 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres PM in de Zorg en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN